ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Физика

Филтър: всички документи по Физика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Радиоактивни лъчения. Ядрени сили.
Документът се състои от 11 страници и представлява презентация на тема "Радиоактивни лъчения. Ядрени сили"..... Етапи на действие на йонизиращите лъчения върху живия организъм üПродължителността на етапите е не повече от една ...
Друго по Физика добавен на 26.06.2014
Определяне на коефициента на триене
Учебният материал се състои от четири страници..... 1. Всяко тяло, на което не действат сили,остава в състояние на покой,ако първоначално е било неподвижно,или продължава да се движи равномерно и праволинейно,ако първоначално се е...
Протокол по Физика добавен на 26.06.2014
Рехабилитация при здрави хора - превенция на здраве
Реферат по: Организация на профилактично-оздравителната рехабилитация на тема "Рехабилитация при здрави хора - превенция на здраве", документът се състои от 14 страници.... Те оказват влияние върфу кардиореспираторната система на...
Реферат по Физиотерапия и рехабилитация добавен на 25.05.2014
Лазери - Основни свойства и приложения
Доклад на тема "Лазери", Физика 10 клас, материалът се състои от четири страници.... Разпространението на сигнали при земни условия е затруднено от значителното поглъщане на светлината от водни пари, твърди частици и други нехом...
Доклад по Физика добавен на 06.04.2014
Класически, източно-азиатски и антицелулитен масаж
Материалът се състои от шест страници и разглежда: I. Кратки анатомични данни за кожата II. Действие на масажа върху нервната система III. Описание на достъпни мускули за масаж на гърба..... 1. Улеснява провеждането на нервните им...
Конспект по Физиотерапия и рехабилитация добавен на 02.03.2014
Приложение на лазерите в индустрията
Материалът съдържа 7 страници.... Астрономията е в основата на двете най-важни теории за физиката на 20. век: Квантовата механика и Теорията на относителността. Когато великият физик Макс Плакс предлага хипотезата, че светлината е...
Курсова работа по Физика добавен на 13.10.2013
Компютърни методи и средства за обективен анализ на храни - МА
Учебният материал се състои от 44 страници и разглежда следните теми: 1. Апаратура. Основни елементи в спектрофотометрите, работещи в УВ и видимата област. 2. Атомни спектрални методи 3. Газова хроматография. 4.ДСК(диференциално с...
Тема по Физика добавен на 06.09.2013
Работа и кинетична енергия при въртене на твърдо тяло
Документът се състои от девет страници и разглежда: 1.Кинетична енергия. 2.Работа на кинетичната енергия. 3.Кинетична енергия на тялото. 4.Кинетична енергия на тяло,движещо се постъпателно. 5. Кинетична енергия на твър...
Курсова работа по Физика добавен на 09.05.2013
Оптоелектроника и оптични комуникации
Курсова работа по дисциплината "Оптоелектроника и оптични комуникации", материалът се състои от четири страници и разглежда: I. Теоретични сведения. II. Изчислителна част. III. Изводи.... 1. От графиката се вижда, че броят на фото...
Курсова работа по Физика добавен на 09.05.2013
Възникване на животът според теорията на Хойл
Според Хойл е сигурно, “ че животът не е възникнал на Земята, а извън нея; тук се е появил посредством фрагменти и микроскопични ядра от субстанции, които, комбинирайки се на Земята, са поставили началото на хилядите форми на живо...
Доклад по Физика добавен на 21.04.2013
Приложение и биологично действие на ядрените лъчения
Материалът се състои от две страници... Радиоактивните лъчи и изотопи намират голямо приложение в техниката, медицинатта, селското стопанство и др. 1. Метод на белязаните атоми. Атомът на всеки дариоактивен изотоп притежава същи...
Урок по Физика добавен на 03.03.2013
Входно ниво по физика за 11ти клас
Учебният матариал за се състои от две страници и разглежда : 1.Радиоактивност. 2.Алфа частици 3.Протони. 4.Масово число 5.Изотоп 6.Ядрена енергия 7.Гравитационните сили 8.Ядреният реактор 9.Планетатрият модел. 10.Скоростта 11.Звез...
Тема по Физика добавен на 24.09.2012
Полярни сияния и магнитни бури - реферат по Физика
Реферат по физика на тема "Полярни сияния и магнитни бури", рефератът се състои от 4 страници.... Магнитна буря се образува по следния начин: магнитното поле на движещите се заредени частици се наслагва с магнитното поле на Зе...
Реферат по Физика добавен на 11.06.2012
Дисперсия на светлината. Определяне показателя на пречупване на призма
Материалът се състои от 3 страници и представлява упражнение на тема: дисперсия на светлината, определяне показателя на пречупване на призма. Материалът съдържа: схема на опитна постановка; описание на метода и теоретични изводи; ...
Упражнение по Физика добавен на 19.05.2012
Конвективни отоплителни тела за централно отоплание
Предназначение. Те служат да отдадат на въздуха в помещението чрез излъчване и предимно чрез конвекция доставената топлина от постъпващия в тях топлоносител (пара или вода). Големината на топлинния поток от телата определя топлинн...
Тема по Топлофизика и хидродинамика добавен на 30.03.2011
Минерално торене и методи на хидропониката
Минералното хранене на растенията е сложен физиологичен процес, който включва: механизми на постъпване на веществата; форма, под която се приемат; движение в растителните тъкани и органи; функции, които изпълняват; състояние на ор...
Реферат по Физиология на растенията добавен на 16.02.2011
Генератори на електричен ток
Генераторът е най-често използвания уред при проверката и настройката на кому-никационните съоръ-жения. Генераторите ф зависимост от неговия вид биват: генератор, измервате-лен генератор, гене-ратор на звукова честота или функ-цио...
Пищов по Физика добавен на 29.01.2011
Изходен тест за 7 клас - физика
Теста изходно ниво е по физика и е разработен според държавните образователни изисквания.Включва всички раздели на физиката изучавани в този клас, а именно-Електричество имагнетизъм, Светлина и звук, Оптика,От атома до космоса ......
Тест по Физика добавен на 13.01.2011
Атмосферни явления
Реферат по физика за 11 клас на тема атмосферни явления.Холандският физик Хюйгенс и англичанинът Хук създали вълновата теория за светлината. Хюйгенс формулирал свой принцип и успешно обяснил някои явления при разпространение на св...
Реферат по Физика добавен на 04.12.2010
Как се върнах към живота
Този многогодишен и изстрадан труд посвещавам на ХОРАТА – БЕЗПЛАТНО. Проф. А. П. Столешников повече от четвърт век е дипломиран лекар в Русия и лицензиран доктор в САЩ...
Лекция по Физиология на животните и човека добавен на 22.11.2010
Страници: 1 2 3
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg