ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Химия

Филтър: всички документи по Химия
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Стереохимия на органичните съединения
Документът се състои от седем страници.... Както е лесно да се предположи при разглеждане на нюмъновите проекционни формули, най-големи сили на отблъскване между двете метилови групи са налице в син-перипланарната конформация, п...
Реферат по Органична химия добавен на 03.11.2014
Взривни вещества - тротил
Реферат на тема "Взривни вещества - тротил", материалът се състои от девет страници.... Кристализацията може да се извърши и в среда на първоначално подгрята 62%-на азотна киселина при непрекъснато разбъркване и охлаждане.По този ...
Реферат по Химична технология добавен на 18.07.2014
Въглехидрати - монозахариди
Реферат на тема "Въглехидрати - монозахариди", материалът се състои от 16 страници.... 82. Известен е още като цианхидринов метод (цианхидринов синтез). Получените, първоначално цианхидрини се хидролизират до хидроксикиселини, кои...
Реферат по Химия добавен на 07.05.2014
Въглеводороди - доклад
Доклад на тема "Въглеводороди", материалът се състои от шест страници.... Реакционната способност на въглеводородите на отделните хомоложни редове намалява с увеличаване на молекулната маса. Всички въглеводороди горят, но при газо...
Доклад по Химия добавен на 29.04.2014
Кръговрат на въглерода
Доклад по: Химия на тема "Кръговрат на въглерода", материалът се състои от пет страници.... В следствие на това висшите форми на живот са се появили след натрупването в атмосферата на достатъчно количество кислород, получен от фот...
Доклад по Химия добавен на 29.04.2014
Проект по Химия и опазване на околната среда
Темите на проекта са: История на химията.Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.Веществата и свойствата им.Химични реакции.Химични знаци.Химични формули.Валентност.Наименования на веществата.Химични уравнения.Натри...
Доклад по Химия добавен на 29.04.2014
Хитин и хитозан - химична структура, източници и приложение
Учебният материал се състои от осем страници.... Полученият от копринени буби хитин е с високо качество, но е в много по-малко количество, отколкото добитият от морски животни. Това най-вероятно се дължи на начинът на третиране на...
Реферат по Химия добавен на 29.04.2014
Методи за получаване на аминофосфонови киселини
Материалът съдържа 12 страници.... Един от първите методи за получаване на α-аминофосфонови киселини е описан от Kabachnik и Medved. Според този метод α-аминофосфоновите киселини се получават при взаимодействие на амоняк, карбон...
Реферат по Химия добавен на 11.11.2013
Взривоопасни смеси
Презентация на тема "Взривоопасни смеси ", материалът се състои от 20 страници.... Какви видове материали и вещества съществуват по отношение на горенето? 2. Какви са условията необходими за да се образува експлозия? ...
Друго по Електрохимия добавен на 06.08.2013
Модел на проект за инсталация за етерично масло от лавандула
Учебният материал съдържа 18 страници и разглежда: I. РЕЗЮМЕ. 1.1. Необходимо финансиране. 1.2. Предлагани стоки и услуги и какви нужди се удовлетворяват. 1.3. Пазар. 1.4. Основатели и ръководство. II. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА....
Проект по Биоорганична химия добавен на 06.08.2013
Биотехнологии – минало, настояще и бъдеще
Презентация на тема "Биотехнологии – минало, настояще и бъдеще", материалът съдържа 26 страници.... Най-старият биотехнологичен продукт вероятно е медовината, получена чрез ферментацията на мед. За получаването и за разлика от би...
Друго по Биоорганична химия добавен на 06.08.2013
Атомно ядро – градивни частици. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност – видове радиоактивно разпадане.
Учебният материал се състои от три страници.... Отделните разновидности на атоми на даден химичен елемент притежават равен брой протони в ядрото си, но се различават по броя на неутроните, и от тук масовото число на елемента също ...
Тема по Химия добавен на 06.08.2013
Водород - свойства и употреба
Презентация на тема "Водород", материалът се състои от 13 страници.... Водородът е силно запалим газ, който гори при контакт с въздуха. Сместа водород-въздух може спонтанно да се детонира от искра, нагряване или слънчева.... ...
Друго по Химия добавен на 06.08.2013
Аминокиселините като храна, хранителни добавки
Презентацията съдържа тринадесет страници.... Според формата си аминокиселините иват: свободни (не са свързани една б с друга), и в свързана форма (свързани ...
Друго по Химия добавен на 09.06.2013
Неорганична химия 1 - пищови
1 – Квантово механични представи за строежа на електроната обвивка на атома Квантови числа 1. Квантова теория за светлината – съществуват две теории за същността на светлината - поток от материални частици наречени корпоскули ...
Пищов по Химия добавен на 27.02.2012
Видове ядрени реакции
Видове реакции на веществата: между веществата протичат два вида реакции: 1.химически – при тях е характерно, че взаимодействието се осъществява при участие само на е- от електронните обвивки на атомите. Биват три вида:-йонни-оки...
Пищов по Химия добавен на 20.01.2012
Витамин В2 – химична структура,разпространение и биологична роля.Методи за анализ
Витамин В2 е част от витамин В комплекс и е известен още като рибофлавин. Цялата група обхваща микроелементи, важни за засилването на метаболизма в човешкото тяло и са фундаментални за основния хранителен режим. Витамин В2 игр...
Курсова работа по Химия добавен на 10.10.2011
Ендокринни жлези и хормони – инсулин и глюкагон
Задстомашна жлеза има храносмилателна и ендокринна функция. Има продълговата форма и наподобява грозд. Тежи 80-90 г., разположена е на задната стена на коремната кухина и се състои от няколко отдела - глава, тяло и опашка. Главата...
Реферат по Органична химия добавен на 15.09.2011
Химия - пищови
Металите са група от 80 химични елемента. Те са твърди вещества (с изключение на живака) с висока електропроводимост, характерен метален блясък, ковки и пластични. По отношение магнитните свойства биват диа-, пара- или феромагнитн...
Пищов по Химия добавен на 04.02.2011
Електронен парамагнитен резонанс (ЕПР). Основни принципи. Елементарен квантово-механичен модел. Особености на ЕПР спектрите.
Описва на достъпно ниво основите на Електронния партамагнитен резонанс. За разбирането му е необходимо познаването на основите на квантовата механика и по-точно операторния поход......
Лекция по Аналитична химия добавен на 31.01.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
План-конспект: Геометрични фигури
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg