ВХОД В САЙТА:

Ерозия на почвата

11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните загуби на хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 - 3°) може да достигнат 100 kg и повече от декар. В резултат на ерозията се влошават структурата и водно-възду-Шният режим на почвата. Нарастват с около 1,5 пъти разходите за обработка на ерозираните почви в сравнение с неерозираните. Според интензивността на ерозионния процес се различават • естествена (обикновена) и антропогенна (ускорена) ерозия. Естествената ерозия е характерна за площите, заети с есте-ствена растителност. Тя протича бавно, защото ерозираните почвени частици се заместват от нови в процеса на почвообр...

Вид материал: Тема
Предмет: Геология
Добавен на: 02.04.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 61 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg