ВХОД В САЙТА:

Ерозия на почвата

11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните загуби на хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 - 3°) може да достигнат 100 kg и повече от декар. В резултат на ерозията се влошават структурата и водно-възду-Шният режим на почвата. Нарастват с около 1,5 пъти разходите за обработка на ерозираните почви в сравнение с неерозираните. Според интензивността на ерозионния процес се различават • естествена (обикновена) и антропогенна (ускорена) ерозия. Естествената ерозия е характерна за площите, заети с есте-ствена растителност. Тя протича бавно, защото ерозираните почвени частици се заместват от нови в процеса на почвообр...

Вид материал: Тема
Предмет: Геология
Добавен на: 02.04.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 61 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Есета по Естетика
 Други учебни материали по Мениджмън...
 Проекти по Енергетика
 Лекции по Информатика, ИТ
 Лекции по Музика
 Лекции по Агробизнес
 Уроци по Педагогика
 Други учебни материали по Икономика
 Проекти по Специална педагогика
 Реферати по Микроикономика
 Лекции по Математическа логика
 Казуси по Административно право
 Упражнения по Български език
 Лекции по Социална психология
 Упражнения по Биология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg