ВХОД В САЙТА:

Оспорване на някои административни актове по ЗУТ – пред особена юрисдикция

Учебният материал се състои от 22 страници.... Авторите сочат, че административните юрисдикции извършват правораздавателна дейност. Те заедно със съдилищата изграждат системата на административното правораздаване . Би следвало да се приеме, че контролът върху ИАА, осъществяван по административен ред, се извършва вътре в системата на администрацията .Както е известно, по административен ред, актовете се оспорват пред непосредствено по-горестоящия орган в системата на администрацията. Посочените по горе автори подчертават, че ЗУТ предвижда специален правораздавателен ред за оспорване на някои административни актове . От своя страна проф.К.Лазаров защитава тезата, че този вид непряк контрол за законосъобразност се осъществява по административен ред . Законът за устройство на територията установява два способа за контрол за законосъобразнос...

Вид материал: Анализ
Предмет: Административно право
Добавен на: 02.09.2013
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Бургас, учебно заведение: Бургаски Свободен университет
Размер на файла: 179 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg