ВХОД В САЙТА:

Горски транспорт

Материалът се състои от пет страници.... Автомобилите и тракторите са колесни машини тяхното основно предназначение е да транспортират дървесни мате-риали.Те работят при различни експлоатационни у-я.За да мо-гат да работят при тези усло-вия трябва да отговарят на определени експлоатационни изисквания. На база на експ-лоатационните свойства ние може да сравняваме транс-портните машини намирайки най-подходящата за нашите усл. Експлоатационни свойст-ва: 1.теглителност сцепни св-ва – характеризират способ-ността на машините да транс-портират определен курсов то-вар и да реализира определена производителност; 2.динамич...

Вид материал: Пищов
Предмет: Горско стопанство
Добавен на: 01.04.2014
Подходящ за: Ученици
Други: Документът е използван в гр. София
Размер на файла: 269.5 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg