ВХОД В САЙТА:

Пищови по механика

28. Една механи-чна с/ма е свобо-дна, ако всички точки могат да извършват произ-волни премества-ния с производни скорости. Ако на преместванията и скоростите на т. от с/мата са нало-жени ограниче-ния, с/мата е нес-вободна. Телата се нар. връзки; силите с които връзките дейст-ват в/у точките – реакции на връз-ките. Връзките се класифицират на – стационарни и нестационарни – ст. са неизменя-щи се с времето, при нестац. t – участва в у/ята f(x,y,z,t:t)=0 - холономни – те съдържат само коорд. на точки-те от с/мата, но без техните про-изводни, в обра-тен случай връз-ките са нехолоно-мни: x2+y2=l2 – холономно у/е. - двустранни – описват се с раве-нства ако равен-ството е съчетано с неравенството то е едностранно. Броят на ст. на свобода на 1 мех. с/ма е = на броя Необходимо условиеи доста-тъчно условие за равновесие на мех. с/ма с идеал-...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив
Размер на файла: 50 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Алгебра
 Уроци по Културология
 Курсови работи по Технология за пре...
 Казуси по Изследване на операциите
 Пищови по Логистика
 Доклади по Математика
 Упражнения по Физика
 Есета по Мениджмънт
 Есета по Философия
 Дипломни работи по Мениджмънт
 Курсови работи по Конституционно пр...
 Планове по Математическо моделиране
 Упражнения по Информатика, ИТ
 Планове по Счетоводство
 Лекции по Зоология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg