ВХОД В САЙТА:

Пищови по механика

28. Една механи-чна с/ма е свобо-дна, ако всички точки могат да извършват произ-волни премества-ния с производни скорости. Ако на преместванията и скоростите на т. от с/мата са нало-жени ограниче-ния, с/мата е нес-вободна. Телата се нар. връзки; силите с които връзките дейст-ват в/у точките – реакции на връз-ките. Връзките се класифицират на – стационарни и нестационарни – ст. са неизменя-щи се с времето, при нестац. t – участва в у/ята f(x,y,z,t:t)=0 - холономни – те съдържат само коорд. на точки-те от с/мата, но без техните про-изводни, в обра-тен случай връз-ките са нехолоно-мни: x2+y2=l2 – холономно у/е. - двустранни – описват се с раве-нства ако равен-ството е съчетано с неравенството то е едностранно. Броят на ст. на свобода на 1 мех. с/ма е = на броя Необходимо условиеи доста-тъчно условие за равновесие на мех. с/ма с идеал-...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив
Размер на файла: 50 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg