ВХОД В САЙТА:

Пищови механика на флуидите

Хидростатика.Осн уравнения.Налягане.Манометри При флуидите имаме нормални и тангенциални напрежения. Когато флуида е в покой имаме напрежение на натиск, а когато е в движение – тангенциално напрежение. Налягане – нормалното натисково напрежение, което се характеризира с това,че запазва еднаква стойност във всички направления на дадена точка и загубва смисъла си на векторна величина. Разглеждаме един елементарен тетраедър от флуиден обем. Силата, която действа по нормалата на 4тата страна скл ъгъл алфа, бета, гама с коорд. оси. Този тетраедър е в равновесие. Силите действащи върху него са масови повърхностни. Повърхностните сили са силите, който се пораждат от Р – Pxdfx, Pydfy, Pzdfz. Тъй като в МФ разглеждаме масата като 1, то F=a. r = Xi+Yj+Zk , като X,Y,Z са ускоренията. Pxdfx + Xρdfxdy/3 – Pndfx = 0 Pydfy + Yρdfydz/3 – Pndfy = 0 ...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 316 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg