ВХОД В САЙТА:

Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система

ТЕОРЕМА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА МЕХАНИЧНА СИСТЕМА ♦ Кинетичната енергия на механична система е сумата от кинетичните енергии на всички точки от системата, т.е. 212niiKimvE==Σ [J], където и - маса и скорост на i-тата точка от системата. imiv Кинетичната енергия на механична система (МС) е винаги положителна величина и е равна на нула, когато системата е в покой (всички нейни точки имат скорост, равна на нула). ◊ Теоремата за изменение на кинетичната енергия на МС има три основни форми - две диференциални и една интегрална. При решаването на задачите от този тип най-често се използва интегралната форма на теоремата, която гласи: Изменението на кинетичната енергия на МС при произволно нейно преместване е равно на тоталната работа на всички сили, приложени върху системата, т.е. (2)(1)1nKKi i EEA=−=Σ, където (1)KE, (2)KE ...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 44 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg