ВХОД В САЙТА:

Статика

1. Статика е наука за редук-ция и равновесие на сили. Материалната точка е тяло фор-мата и размерите на което не оказ-ват влияние в/у нашите изследва-ния. Идеално твър-до тяло е съвкуп-ност от м. т. раз-стоянието м/у които остават по-стоянни. Сила е мярката за меха-нично взаимодеи-ствие м/у телата. Тя се характери-зира с големина, посока и приле-жаща точка. Пра-вата по която действа силата се нарича нейна директория. i,j,k – единични вектори. Под система сили разбираме съвкупност от си-ли действащи в/у едно или няколко тела. Две с/ми сили 1 и 2 са еквивалентни. Аксиома 1: Ако едно тяло се намира в ранове-сие под действи-ето на две сили то тези сили са противоположни Аксиома 2: Равновесието на едно тяло няма да се промени ако се добавят или пре-махнат две проти-воположни сили. Аксиома 3: Сума на две пре-сичащи се в една точка...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 235.5 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg