ВХОД В САЙТА:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.LEARN.BG

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между Learn.bg и неговите потребители.

Информацията съдържаща се в Learn.bg включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на Learn.bg без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Въпреки че уеб съдържанието на сайта Learn.bg е достъпно за разглеждане от всички потребители, независимо от тяхната възраст, създаването на профил, заплащането на абонамент и предоставянето на лични данни е забранено за лица под 18-годишна възраст. Със съгласяването си с настоящите общи условия за ползване, вие декларирате, че сте навършили 18-годишна възраст.


Дефиниции:
• Learn.bg представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент, собственост на АДС Онлайн ООД, който дава възможност на частни и юридически лица да публикуват, търсят и използват за лични нужди информация от всякакъв род, но основно от сферата на образованието. За краткост по-долу в документа Learn.bg може да бъде наричан „сайта” или ”портала”.
• Потребител е всяко лице посещаващо Learn.bg и използващо намиращата се в него информация


Общи условия
1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от Learn.bg услуги само при спазване на настоящите условия.
2. При създаването на профила си в Learn.bg, всеки потребител трябва да се запознае и да се съгласи с "Условията за ползване" и "Политиката за защита на личните даннни" на Learn.bg.

Права и задължения на потребителите
3. Всеки потребител има право да използва Learn.bg безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямат право да разпространяват чрез Learn.bg или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителите имат право да се регистрират в Learn.bg като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на Learn.bg имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
6. Всеки потребител има право да прекрати напълно регистрацията си в сайта по всяко време и без изрично предупреждение до Learn.bg.
7. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в портала Learn.bg
8. Всеки потребител декларира, че е съгласен качените от него информационни/учебни материали в Learn.bg да бъде достъпна и показвана на потребителите на сайта имащи нужда от нея.
9. Потребителят е длъжен да обезщети Learn.bg за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на Learn.bg така и на трети лица свързани с него по какъвто и да било начин.
10. Условията за ползване на интернет сайта Learn.bg, могат да бъдат променяни по всяко време, съгласно изискванята на чл. 147Б от ЗЗП.


Права на Learn.bg
12. Условията за ползване на интернет сайта Learn.bg, могат да бъдат променяни по всяко време, съгласно изискванята на чл. 147Б от ЗЗП.
13. Learn.bg не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.
14. Learn.bg и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
15. Learn.bg не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
16. Learn.bg не носи отговорност за загубата на информационни/учебни материали, въведени от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази материали.
17. Learn.bg има право да събира информационните/учебни материали, въведени от потребителите му и да ги използва по начин, по който АДС Онлайн ООД намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на сайта.
18. Информационните/учебни материали, събрани от Learn.bg могат да бъдат използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели свързани с предлаганите от АДС Онлайн ООД услуги, освен в случаите на изрично несъгласие от страна на потребителя.
19. Този уебсайт използва "cookies" за да Ви предостави персонализирано съдържание. Ако не сте съгласни, можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.


Интелектуална собственост
Разполагайки съдържание върху сървъра на Learn.bg, потребителят предоставя на АДС Онлайн ООД изключително право да го използва, записва, сухранява, разпростраява по какъвто и да било начин срещу или без заплащане на неограничен брой лица без териториални ограничение и без да дължи заплащане за това на потребителя предоставил съдържанието. Това право се предоставя за неограничен период от време. Потребителят декларира, че е носител на авторското право на всеки качен от него документ или има право да го разпространява при описаните в тази точка условия.


Политика за защита на личните данни

В Learn.bg, http://learn.bg, (наречен "уебсайт"), ние разбираме, че поверителността на Вашата лична информация е много важна за Вас. В нашата политика за поверителност, вие можете да прочетете какви видове информация събираме, когато използвате сайта, как запазваме вашата информация в безопасност и какво правим със събраната информация.

Личните данни, които предоставяте на Learn.bg ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като потребител и осъществяването на връзка с Вас. Learn.bg Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели, различни от горепосочените.

Всеки потребителски профил и всяка поръчка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител. Това може да стане чрез изпращане на имейл до info@learn.bg, в който потребителят трябва да заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на уебсайта Learn.bg.

Личните данни, които изискваме при създаването на профил и/или създаването на поръчка, са следните: имена на потребителя и имейл адрес, на който да бъдете информирани за актуалния статус на Вашия профил.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител и достъпил Learn.bg, страниците, които са посетени, браузърите, които са използвани за посещение на нашия уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).

Learn.bg използва т.нар. „бисквитки“ ("cookies"). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на нашата уебсайта Learn.bg.

С изразяване на съгласие с настоящите условия за ползване и политика за личните данни на Learn.bg, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Learn.bg ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Learn.bg полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на използването и регистрацията на Learn.bg, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове:
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. На телефон 070012340 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.Екипът на Learn.bg Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта и Ви желае приятно и ползотворно използване на портала!
 

 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg